Co to jest pożyczka??

19:12:2018 Porady

Pożyczka – definicja
Pożyczka jest rodzajem operacji finansowej, określonej w tytule XIX. Kodeksu Cywilnego. Ze szczegółową definicją pojęcia można się z kolei zapoznać w artykule 720 § 1[1]. Pożyczki może udzielić jakikolwiek podmiot posiadający zdolność prawną, a więc także osoba fizyczna. W praktyce jednak, podobnego rodzaju zobowiązania umożliwiają przede wszystkim instytucje spoza sektora bankowego.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego, umowa pożyczki nie musi być sporządzana w formie pisemnej, chyba że kwota należności przekroczy 1000 zł. W takim przypadku, spisanie umowy staje się obligatoryjne[2].

Pożyczkę można zaciągnąć na dowolnie wybrany cel – po otrzymaniu zobowiązania, klient staje się właścicielem zaciągniętej należności. Warto również pamiętać, że bankowy kredyt konsumencki również stanowi formę pożyczki (zgodnie z artykułem 3. Ustawy o kredycie konsumenckim), ponieważ może zostać wykorzystany na jakiekolwiek wydatki[3].

Czym się różni pożyczka od kredytu?
Podstawową różnicą między dwoma wspomnianymi pojęciami jest fakt, że kredytu może udzielić tylko i wyłącznie bank. Umowę kredytu definiuje z kolei artykuł 69. Prawa bankowego[4]. Ponadto, każdy kredyt (oprócz konsumpcyjnego) musi zostać udzielony na konkretny cel (np. zakup lub remont mieszkania). W przeciwieństwie do popularnej pożyczki online, zobowiązanie w banku musi zostać potwierdzone pisemną umową.

Kredyt nie jest również własnością klienta w rozumieniu prawnym. Co więcej, należność jest zawsze przekazywana kredytobiorcy w formie przelewu bankowego. Pożyczkę natomiast możemy otrzymać do ręki (w przypadku tzw. pożyczek domowych) lub za pomocą czeku GIRO, który należy zrealizować w jednym z oddziałów Poczty Polskiej. Warto również wiedzieć, że kredyt udzielany jest ze środków klientów banku, z kolei firmy pożyczkowe muszą dysponować własnym kapitałem w celu udzielenia należności.

Kolejną różnicą między kredytem a pożyczką jest fakt, że banki mają ustawowy obowiązek zweryfikowania naszej zdolności kredytowej w bazie Biura Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Dłużników. Jeśli chodzi o instytucje spoza sektora bankowego, sposób weryfikacji wiarygodności finansowej klienta zależy tylko i wyłącznie od danej firmy.

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel
Wbrew pozorom, kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna nie są tożsamymi pojęciami. Kredyt hipoteczny jest produktem typowo bankowym i jest udzielany wyłącznie w celu kupna lub remontu danej nieruchomości. Pożyczka hipoteczna z kolei, jest zwykle przyznawana na dowolny cel (chyba, że stanowi produkt oferowany wyłącznie firmom – w takim przypadku, jej przeznaczenie musi być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Aby otrzymać kredyt hipoteczny, musimy się przede wszystkim wykazać odpowiednią zdolnością kredytową. Ponadto, istotny czynnik stanowi również wkład własny, bez którego nie otrzymamy zobowiązania w banku. W przypadku pożyczki hipotecznej, najbardziej istotną kwestię stanowi wartość oraz stan zastawianej nieruchomości. Duża część instytucji pożyczkowych nie bierze nawet pod uwagę dochodów klienta.

Czym jest pożyczka konsolidacyjna?
Ciekawym rodzajem zobowiązania jest także tzw. pożyczka konsolidacyjna. Umożliwia ona połączenie kilku należności finansowych w jedną. W takim przypadku, wysokość rat oraz okres kredytowania są na nowo ustalane z pożyczkodawcą. Pożyczka konsolidacyjna stanowi więc formę prolongaty terminu spłaty zobowiązania.

Warto również pamiętać, że w przypadku tego rodzaju należności, stopa procentowa, prowizja oraz pozostałe koszty pożyczki zostaną ujednolicone. Jest to zatem doskonałe rozwiązanie dla osób, które zmagają się ze spłatą nie jednej, a kilku należności na raz. Skonsolidowaną pożyczkę można bowiem oddać po zauważalnie dłuższym czasie, niż pierwotne zobowiązanie.

Pożyczka bez weryfikacji konta bankowego – jak to działa?
Pożyczkę pozabankową, w przeciwieństwie do kredytu, możemy otrzymać nawet w sytuacji, w której nie posiadamy własnego rachunku bankowego. Co prawda, najpopularniejszym sposobem sprawdzenia danych wnioskodawcy jest tzw. przelew weryfikacyjny, jednak firmy pożyczkowe korzystają także z alternatywnych metod i oferują tzw. pożyczki bez przelewania grosza.

Duża część instytucji finansowych proponuje swoim klientom podpisanie umowy pożyczki np. za pośrednictwem kuriera. Weryfikuje on w takim przypadku tożsamość pożyczkobiorcy w oparciu o jego dowód osobisty. Należność otrzymujemy jednak standardowo na nasz rachunek bankowy.

Alternatywną, aczkolwiek dość kosztowną opcją, są tzw. pożyczki do domu klienta. Niektóre firmy oferują możliwość zamówienia prywatnej wizyty przedstawiciela danej instytucji. Pożyczkobiorcy (podobnie jak w przypadku kuriera) podpisują z nim umowę pożyczki, a pieniądze otrzymują wprost do ręki – jeżeli oczywiście zostaną pozytywnie zweryfikowani.

Najważniejszą zaletą podobnej usługi jest brak wymogu posiadania własnego konta bankowego. Klient nie musi się również fatygować na pocztę w celu spłacenia kolejnych rat – przedstawiciel będzie nas odwiedzał co miesiąc, w celu odebrania należności w gotówce.

Pożyczka za darmo bez zaświadczeń – to możliwe
W przeciwieństwie do banków, firmy pożyczkowe często oferują swoim klientom zaciągnięcie zobowiązania całkowicie za darmo, jeżeli pożyczkobiorca składa wniosek o należność po raz pierwszy. W takim przypadku, wnioskodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów pożyczki, takich jak prowizja, oprocentowanie, czy opłata przygotowawcza. Jest on jedynie zobowiązany do oddania całkowitej sumy, którą pierwotnie pożyczył.

Stanowi to niezwykle korzystną alternatywę dla osób, które zwykle nie zaciągają pożyczek w instytucjach spoza sektora bankowego. Pożyczki domowe są przede wszystkim ukłonem w stronę osób starszych i schorowanych, które przy okazji nie posiadają rachunku bankowego.