Jak długo przechowywane są dane w BIK?

05:11:2018 Porady

Co warto wiedzieć o BIK?

Biuro Informacji Kredytowej powstało, aby banki i inne podmioty zajmujące się pożyczaniem pieniędzy mogły weryfikować wiarygodność klientów. Do bazy BIK trafiają wzmianki o każdym zaciągniętym kredycie. Co ważne informacja jest zapisywana nawet wtedy, gdy jedynie staramy się o kredyt, ale go nie otrzymujemy (decyzja banku jest odmowna lub rezygnujemy) lub poręczamy kredyt komuś innemu.

Informacje do BIK przekazują nie tylko banki, ale także SKOK-i oraz wiele firm pożyczkowych. Do bazy co miesiąc trafiają informacje o należnościach, które zostały spłacone w terminie lub po nim. Warto jednak wiedzieć, że informacja o nieterminowej spłacie w bazie pojawi się po 60 dniach od przewidywanego terminu raty (30 dni od przekazania informacji klientowi).

Przeczytaj także: Alerty BIK – Twoja ochrona przed wyłudzeniem kredytu.

Spłaciłeś kredyt w terminie i zastanawiasz się jak długo przechowywane są Twoje dane w BIK ?

W przypadku, gdy spłacimy ostatnią ratę kredytu, bank lub SKOK wysyła stosowną informację do BIK. Dane konsumenta trafiają do bazy z informacjami statystycznymi. Część ta nie jest widoczna dla kredytobiorców, dzięki czemu w żaden sposób nie wpływa na zdolność kredytową konsumenta.

Aby dane o spłaconym terminowo kredycie nadal pozostały widoczne, należy złożyć stosowny wniosek do BIK. To pozwoli nam zbudować pozytywną historię kredytową w oczach banków i SKOK-ów, które będą sprawdzać nasze dane w bazie. W takim przypadku dane w BIK przechowywane przez 5 najbliższych lat.

Warto wiedzieć, że w każdym momencie konsument może złożyć wniosek o ponowne utajnienie tych informacji, aby znów przestały być widoczne dla jednostek kredytowych.

A co z negatywną historią kredytową?

Dane o kredytach niespłaconych w terminie są przechowywane na nieco innych zasadach. Informacje o niespłaconym zadłużeniu są widoczne dla banków, SKOK-ów i innych instytucji finansowych współpracujących z BIK przez 5 kolejnych lat. Termin liczony jest od momentu całkowitego spłacenia zobowiązania. Co istotne Biuro Informacji Kredytowej ma prawo przetwarzać dane automatycznie bez zgody konsumenta.

Przeczytaj także: Historia kredytowa – sprawdź swoją bezpłatnie!

Informacja o niespłaconym kredycie może rzutować na kolejne wnioski składane w bankach (bank uzna nas za nierzetelnego klienta), dlatego warto spróbować negocjacji z BIK o wcześniejsze usunięcie informacji o przeterminowanym kredycie. W niektórych przypadkach Biuro Informacji Kredytowej przychyla się do takich wniosków.