Poręczenie pożyczki - co należy wiedzieć?

27:09:2017 Porady

Poręczenie pożyczki – co warto wiedzieć na ten temat?

Zarówno poręcznie kredytu gotówkowego w banku, jak i poręcznie pożyczki, zobowiązuje żyranta (poręczyciela) do ewentualnej spłaty długu, gdy główny wierzyciel tego nie zrobi. W branży finansowej poręczyciel nazywany jest również gwarantem lub współdłużnikiem solidarnym.

Banki dokładnie weryfikują dane żyrantów, sprawdzają ich dochody (należy dostarczyć dokumenty, które potwierdzają ich wysokość) i zdolność kredytową (poręczyciel przechodzi takie same procedury, jak główny kredytobiorca). Nieco inaczej wygląda sytuacja w firmach pożyczkowych. Poręczenie pożyczki wymagane jest m.in. przez firmę Rapida Money. Pożyczkodawca proponuje nawet do 25 tys. zł bez weryfikacji historii kredytowej – pod warunkiem, 

W jaki sposób poręczyciel odpowiada za dług?

Osoby, które zdecydują się na poręczenie pożyczki, są zobligowane do wzięcia na siebie skutków w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaci długu. Wiele osób zastanawia się, czy w razie problemów finansowych pożyczającego, gwarant musi spłacić całe zadłużenie. Poręczenie ustalane jest w momencie podpisywania umowy z bankiem lub firmą pożyczkową. Może ono obejmować część długu (np. 50%) lub konkretną kwotę. Istnieje także możliwość ustalenia terminu poręczenia.

Zadbaj o korzystne warunki umowy poręczenia

Zanim podpiszesz umowę o poręczenie kredytu, przeczytaj dokładnie warunki zawieranej umowy, bowiem niektóre z nich możesz negocjować z bankiem. Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę?

  • w umowie możesz zastrzec, że bierzesz odpowiedzialność jedynie za część kredytu, niezbędną do tego by kredytobiorca mógł uzyskać zdolność kredytową,
  • jest szansa, że wynegocjujesz z bankiem zapis, w świetle którego Twoje poręczenie pożyczki będzie dotyczyć jedynie kwoty kredytu (bez odsetek i dodatkowych opłat np. kosztów windykacji),
  • ustal okres poręczenia – umowa poręczenia pożyczki powinna zawierać termin, w którym odpowiadasz za uregulowanie należności (w przypadku, gdyby kredytobiorca nie wywiązał się z obowiązku płatności),
  • jednym z istotnych kwestii umowy poręczenia, jest możliwość zastrzeżenia, aby bank w pierwszej kolejności wykorzystał wszystkie możliwości wyegzekwowania długu od kredytobiorcy (np. poprzez wycenę i licytację majątku kredytobiorcy), a gdy będzie to niemożliwe dopiero w następnej kolejności od poręczyciela,
  • zadbaj o zapis mówiący o tym, że bank każdorazowo niezwłocznie poinformuje Cię o zaległościach kredytobiorcy. Dzięki temu będziesz mógł jak najszybciej podjąć działania w celu uregulowania długu. W przypadku, gdy będziesz opóźniać się ze spłatą długu, który nie zostanie oddany przez głównego kredytobiorcę, fakt ten zbuduje negatywną historię kredytową w BIK.

Przeczytaj także: Jak długo przechowywane są dane w BIK?

Poręczenie pożyczki może obniżyć zdolność kredytową

Gwarant jest obciążony dokładnie w takim samym stopniu jak główny pożyczkobiorca. W praktyce oznacza to znaczne obniżenie zdolności kredytowej. Jeśli w przyszłości sam planujesz zaciągnięcie kredytu, nie powinieneś godzić się na poręczenie pożyczki. Warto dokładnie przemyśleć sytuację gwaranta – zwłaszcza, gdy poręczasz dług zaciągany na kilka lub kilkanaście lat. W tak długim czasie Twoja sytuacja finansowa może ulec zmianie i sam możesz potrzebować kredytu. Co wtedy?  Bank wyliczając Twoją zdolność kredytową może wziąć pod uwagę wysokość raty poręczanego kredytu w całości lub w części. Jeśli kredytobiorca będzie terminowo spłacał poręczony przez Ciebie kredyt jest szansa, że nie wpłynie to na Twoją zdolność kredytową.

Poręczenie pożyczki jest ryzykowne

Wystąpienie w roli gwaranta zawsze jest ryzykowne. Nawet dobrzy znajomi lub najbliżsi krewni mogą wpaść w problemy finansowe. Często mimo dobrej woli nie będą oni w stanie spłacać terminowo zadłużenia. W takim przypadku poręczyciel zostanie obciążony kolejnymi ratami. Poręczając kredyt czy pożyczkę bierzesz na siebie ogromną odpowiedzialność, dlatego zawsze pamiętaj by nie podejmować pochopnie decyzji i kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami.